Print
Nov 10
 • Varsity

Tryouts

Friday 10:00 AM - 12:00 PM

Nov 11
 • Varsity

Tryouts

Saturday 12:00 PM - 2:00 PM

Nov 11
 • Varsity

Team Pictures

Saturday 3:00 PM - 4:00 PM

Nov 13
 • Varsity

Practice

Monday 5:00 PM - 7:00 PM

Nov 13

Monday 7:00 PM - 8:15 PM

Nov 14
 • Varsity

Practice

Tuesday 5:15 PM - 7:15 PM

Nov 15
 • Varsity

Practice

Wednesday 6:00 PM - 8:00 PM

Nov 16
 • Varsity

Practice

Thursday 5:00 PM - 7:00 PM

Nov 17
 • Varsity

Practice

Friday 5:00 PM - 6:30 PM

Nov 18
 • Varsity

Practice

Saturday 8:00 AM - 10:00 AM

Nov 20
 • Varsity

Practice

Monday 8:00 AM - 10:00 AM

Nov 21
 • Varsity

Practice

Tuesday 8:00 AM - 10:00 AM

Nov 22

Wednesday 12:00 AM - 11:45 PM

Nov 23

Thursday 12:00 AM - 11:45 PM

Nov 24

Friday 12:00 AM - 11:45 PM

Nov 25
 • Varsity

Practice

Saturday 8:00 AM - 10:00 AM

Nov 27
 • Varsity

Practice

Monday 5:00 PM - 7:00 PM

Nov 28
 • Varsity

Practice

Tuesday 5:00 PM - 7:00 PM

Nov 29
 • Varsity
 • game

@ Fruitland

 • Win
 • 1-0

53-39

0
0
Nov 30
 • Varsity

Practice

Thursday 5:30 PM - 7:30 PM

Dec 01
 • Varsity

Practice

Friday 3:30 PM - 5:30 PM

Dec 02
 • Varsity

Practice

Saturday 8:00 AM - 10:00 AM

Dec 04
 • Varsity

Practice

Monday 5:30 PM - 7:30 PM

Dec 05
 • Varsity

Practice

Tuesday 7:00 PM - 8:45 PM

Dec 06
 • Varsity

Practice

Wednesday 5:30 PM - 7:30 PM

Dec 07

Thursday 4:55 PM

Dec 08
 • Varsity
 • tournament

@ Ririe Tournament

Friday TBD

Dec 09
 • Varsity
 • tournament

@ Ririe Tournament

Saturday TBD

Dec 11
 • Varsity

Practice

Monday 3:30 PM - 5:30 PM

Dec 12
 • Varsity
 • game

@ Nampa Christian

Tuesday 7:30 PM

Dec 13
 • Varsity

Practice

Wednesday 3:30 PM - 5:30 PM

Dec 14
 • Varsity

Practice

Thursday 3:30 PM - 5:00 PM

Dec 15
 • Varsity
 • game

New Plymouth

Friday 7:30 PM

Dec 16
 • Varsity
 • game

@ McCall-Donnelly

Saturday 6:00 PM

Dec 18
 • Varsity

Practice

Monday 3:30 PM - 5:30 PM

Dec 19
 • Varsity
 • game

@ North Star

Tuesday 7:30 PM

Dec 20

Wednesday 3:30 PM - 5:00 PM

Dec 21
 • Varsity

Christmas Break

Thursday 12:00 AM - 11:45 PM

Dec 22
 • Varsity

Christmas Break

Friday 12:00 AM - 11:45 PM

Dec 23
 • Varsity

Christmas Break

Saturday 12:00 AM - 11:45 PM

Dec 24
 • Varsity

Christmas Break

Sunday 12:00 AM - 11:45 PM

Dec 25
 • Varsity

Christmas Break

Monday 12:00 AM - 11:45 PM

Dec 26
 • Varsity

Christmas Break

Tuesday 12:00 AM - 11:45 PM

Dec 27
 • Varsity

Practice

Wednesday 8:00 AM - 10:00 AM

Dec 28
 • Varsity

Practice

Thursday 8:00 AM - 10:00 AM

Dec 29
 • Varsity
 • game

Fruitland

Friday 7:30 PM

Dec 30
 • Varsity

Practice

Saturday 8:00 AM - 10:00 AM

Jan 01

Monday 12:00 AM - 11:45 PM

Jan 05
 • Varsity
 • game

Melba

Friday 7:30 PM

Jan 11
 • Varsity
 • game

Compass Honors

Thursday 7:30 PM

Jan 13
 • Varsity
 • game

Marsing

Saturday 7:30 PM

Jan 16
 • Varsity
 • game

@ The Ambrose School

Tuesday 7:30 PM

Jan 19
 • Varsity
 • game

Nampa Christian

Friday 7:30 PM

Jan 24
 • Varsity
 • game

@ New Plymouth

Wednesday 7:30 PM

Jan 27
 • Varsity
 • game

North Star

Saturday 7:30 PM

Jan 31
 • Varsity
 • game

@ Melba

Wednesday 7:30 PM

Feb 02
 • Varsity
 • game

@ Compass Honors

Friday 7:30 PM

Feb 05
 • Varsity
 • game

@ Marsing

Monday 7:30 PM

Feb 07
 • Varsity
 • game

The Ambrose School

Wednesday 7:30 PM

Feb 12
 • Varsity
 • tournament

District Tournament Begins

Monday TBD

Feb 29
 • Varsity
 • tournament

State Tournament

Thursday TBD