Print
Feb 24
 • Varsity

Tryouts

Friday TBD

Feb 25
 • Varsity

Tryouts

Saturday TBD

Mar 15
 • Varsity
 • game

Wendell

 • Win
 • 1-0

9-5

0
0
Mar 16
 • Varsity
 • game

Firth

 • Loss
 • 1-1

7-5

0
0
Mar 29
 • Varsity
 • game

@ Filer

 • Win
 • 2-1

18-0

0
0
Mar 29
 • Varsity
 • game

@ Filer

 • Win
 • 3-1

12-3

1
0
Mar 30
 • Varsity
 • game

Clearwater Valley

 • Win
 • 4-1

4-3

0
0
Mar 30
 • Varsity
 • game

Clearwater Valley

 • Win
 • 5-1

7-4

1
0
Apr 01
 • Varsity
 • game

McCall-Donnelly

 • Win
 • 6-1

12-1

1
0
Apr 03
 • Varsity
 • game

Marsing

 • Loss
 • 6-2

16-5

1
0
Apr 05
 • Varsity
 • game

@ Melba

 • Win
 • 7-2

9-5

1
0
Apr 06
 • Varsity
 • game

@ Weiser

 • Win
 • 8-2

10-4

0
0
Apr 10
 • Varsity
 • game

@ Nampa Christian

 • Loss
 • 8-3

4-0

0
0
Apr 11
 • Varsity
 • game

@ Vale

 • Win
 • 9-3

20-5

0
0
Apr 12
 • Varsity
 • game

North Star

 • Win
 • 10-3

14-7

1
0
Apr 13
 • Varsity
 • game

Weiser

 • Win
 • 11-3

12-9

2
0
Apr 17
 • Varsity
 • game

New Plymouth

 • Win
 • 12-3

10-9

1
0
Apr 19
 • Varsity
 • game

@ Marsing

 • Loss
 • 12-4

9-3

0
0
Apr 21
 • Varsity
 • game

Gooding

 • Win
 • 13-4

4-2

1
0
Apr 24
 • Varsity
 • game

Melba

 • Win
 • 14-4

6-4

1
0
Apr 26
 • Varsity
 • game

Nampa Christian

 • Loss
 • 14-5

1-0

1
0
May 01
 • Varsity
 • game

@ North Star

 • Win
 • 15-5

14-4

1
0
May 03
 • Varsity
 • game

@ New Plymouth

 • Win
 • 16-5

30-16

0
0
May 05
 • Varsity
 • playoff

North Star (Districts)

 • Loss
 • 16-6

5-4

0
0
May 09
 • Varsity
 • playoff

Melba (Districts)

 • Win
 • 17-6

2-0

0
0
May 11
 • Varsity
 • playoff

New Plymouth (Districts)

 • Win
 • 18-6

12-2

0
0
May 13
 • Varsity
 • playoff

Nampa Christian (Districts)

 • 18-6

14-1

0
0